گلابلی وحشی
گلابلی وحشی
گلابلی وحشی
گلابلی وحشی

گلابی

خواص گلابی وحشی (Pear) شامل نرم کردن سینه، آرامش اعصاب، افزایش نیروی جنسی و جسمی و افزایش وزن است. در ادامه با خواص گلابی وحشی آشنا شوید.
موجود در انبار