قیسی

خواص درمانی قیسی :

1- قیسی منبع عالی از فیبر غذایی، به ویژه پکتین و سلولز است.

2- مصرف 3 عدد قیسی انرژی حدود 50 کالری را فراهم می‌آورد.

3- زردآلوی تازه غنی از پتاسیم است ولی قیسی محتوای بالاتری از پتاسیم نسبت به میوه تازه دارد. 

4- قیسی نسبت به زردآلوی تازه منبع مهمتری از آهن محسوب می‌شود.

موجود در انبار

دسته بندی :