انجیر وحشی

انجیر کوهی یا انجیر طبیعی یکی از گونه‌های انجیر است که به صورت خودروُ در مناطق کوهستانی حاشیه کویر ایران می‌روید و در مقابل خشک سالی و سرما بشدت مقاوم است.

انجیر رسیده آن شیرین و با طعمی نزدیک به ترش می‌باشد.

موجود در انبار