انجیرکوهی
انجیرکوهی

انجیر

انجیر درختی است با برگهای زرد و پنجه‌ای به رنگ سبز خاکستری که بلندی آن تا شش متر می‌رسد و چون در مقابل سرمای شدید مقاومت ندارد بنابراین در مناطق معتدل و گرمسیر کاشت می‌شود. درخت انجیر معمولا از سال چهارم شروع به ثمر دهی می کند و تا سن بیست سالگی میوه می‌دهد. درخت انجیر از زمانهای بسیار قدیم وجود داشته و از آن استفاده زیادی می‌شده است

موجود در انبار